X-332
12Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

X-332 - 1

THE ULTIMATE 33’ C R U I S E R / R A C E R FROM X-YACHTS OF DENMARK

Open the catalog to page 1
X-332 - 3

aajj ajqnoja jo sjebX Xubiu ap aAEij ajEMpjEL) >pap uas>|uapajj pi pus ‘Ejaoadg mo|je|aJ qD33J3s mo| 'XajjEnb doajo ajs saui| |oj3uod pus pjeX|eij ||v uaasnfpE XE3S>pEq assqajnd 9|:j e jo uojsjAOjd aip i|3)aa XsEa apEUi si Sujura auy pus *ip3uaJ3s luniupdo joj SujSSu poj snonupuoDSfp Xq paajoddns si 3seui paddajs jaa>j aqjjjiEspEaq aqa joj §uj|jnj j3||oj >pap japun pjEpuejs pus saqanp adoj jo s>|UEq aqa se ipns sjjEaap 03 sajUEqa 3jd>po3 ajnaas pus a|qE3Jojtuo3 aqa ujojj pauuojjad aq uej s>|SEa 3u;|ibs asokj -(sa|paau a|qnop) s8ujjeaq jappnj uorpjjj aao| aip 03 sajusqa pajnsua sj uqaq aqa...

Open the catalog to page 3
X-332 - 4

•»SlUOq UJOJJ 3LUOL|« 3|qE;jojujoD e si auiqEa aq; isq; ajnsua saippq >jaap a|diUE pus §U!U}1|§!| ua§0|Eq apqng -|aaj Xj|E puE ;q§i| Xjsa e Z££~x 3Ml §uiai§ 'aXa aq; oj §uisEa|d pus a|qsjnp X|qSiq qioq ajE saui|pEaq pap|nouj ssE|3ajqij aqj_ wau puE p|0 jo pua|q snoiuoLUJsq e aanpojd 03. sjaauaA puE sjaqiuij Xq.j|Hnb doj. qjiM paujqujoD sanbiuqDaj Xj;uadJE3 paauEApB 15001 aqj paXo|doia sei| SIHDVA'X 'djqsuEoqjEJD qsiuEQ jo aaajdAAoqs e si ZZZ~X 3LH J° Jouaiuj aqj_ >iO!>1 J J.\ ■ 3 HI

Open the catalog to page 4
X-332 - 8

'U 9 69 L •Jj KI-6Z ■y 6'col ■y c'ise ■y y 91 g? ■y o seg y S78E 'snjEJD isuoiiea-oai JOJ 3D/SZ/b6 SAipajip-33 aqi jo sjuawajjnbaj aq; sjaatu pus uoiiEDijip33-33 usado-ing aq; q;iM aauEpjoioE ui pnq si £££-x sqj. •pjEoq UO SPOJUJOD ajnjsajD aq; o; poa ou X|a;npsqE ;e aauEiujojjad §ui|!ES §uipuEp;no ub aanpojd o; jaq;a§o; >|jom ||e spEaqqinq jouajui a^soduuoa pus §ui§3u poj snonuqucosip 'uoipas psiu jjqs §uo.ip e ';qasX aqi jo aippitu aq; punojE uoipjjuaauoa jq§|aM ;ua||aaxa 'sSuuEaq apaau uoipuj mo| q;iM >pop jappnj wniujiuniE pajads; ‘aiuEJj ujopoq pap '||nq paaoa ujeoj aq; se qans sajnpaj...

Open the catalog to page 8
X-332 - 10

ajniEaj }jods oqi o; §u|ppe s\ j3||adojd §u|p|oj Euoej sui|ujj|s e puE ap;s qasa uorjjsod sjaiuiuu; Iiesuielu aqi o\ pa| s\ XE}s>pEq ujjad 'saqauiM papEjSdn qnoqEnojq; s>po|q Suueaq ||Eq SEq uopjaA uods aqj_'L|DjEq Euipus puE siq§||X>|S puE -^iod uo ssE|§ixa|d aiiqM puE uaaj§ qj|M puE sjq§i|X>|S puE -viod ||E uo saiuEJj pa;uiEd ajiijM 'sapjs ujqED a;iqM puE e3je dysquE ajiqM qijM 3§uej XNI aqi ujojj sqoo| Mau jaq jo aiuos pa;dops SEq jjods £££-x sqi'Supsj Xssa joj pauEisap Xj|Eoadsa jEa§ >pap aqj puE jappnj pus |aa>| pauEisap Mau e q;iM £Q0Z u! psq3unE| sem ijods ZZZ'X 3LI1

Open the catalog to page 10
X-332 - 12

qqanX SujpuEisjno a;inb e £££~X sqi 3>|euj jsq; sajrpEaj aJE 3|Xjs pus ‘qiSuajp 'XpiEnb '|OJ}UCO qjiM sdueujjojjSc) •sjnsE3|d Suites jo ppoM a^u e dn uado Xpjns |||aa £££-x sqi ueujs;l|deX padxa ssa| sip joj puE 'pods £££-x sqijo w|aq aip uo aiuoq je XpuEjsui |aaj ||im jo|ies Sudej paauauadxa aqjqaaq puE '||nq 's|ies 'uipq aq}. jo XuoiuiEq aq; §ujXofua 'puiMdn iqsEX paauEpq X|pajjad e Suites ujojj paupS aq 03. ajnsE3|d jaaqs ap; aquasap Xqissp o; spjoM ou ajE a.iaqj_

Open the catalog to page 12

All X-Yachts catalogs and brochures

 1. X65

  7 Pages

 2. X-612

  16 Pages

 3. X-73

  20 Pages

 4. X-50

  16 Pages

 5. X-43

  12 Pages

 6. X-46

  12 Pages

 7. X-40

  12 Pages

 8. IMX 70

  49 Pages

 9. Xp 38

  24 Pages

 10. Xp 55

  19 Pages

 11. X4⁰

  17 Pages

 12. X-302

  8 Pages

 13. X-442

  12 Pages

 14. X-362

  12 Pages

 15. IMX 38

  8 Pages

 16. X-412

  12 Pages

 17. X-512

  8 Pages

 18. X-312

  8 Pages

 19. X-342

  8 Pages

 20. X-119

  8 Pages

 21. X-372

  8 Pages

 22. X-452

  8 Pages

 23. X-99

  8 Pages

 24. X-402

  6 Pages

 25. X-95

  6 Pages

 26. X-102

  6 Pages

 27. X-79

  6 Pages

 28. Xc 38

  17 Pages

 29. Xc 45

  21 Pages

 30. X4³

  15 Pages

 31. X4⁶

  15 Pages

 32. X4⁹

  15 Pages

 33. X-382

  8 Pages

 34. X-482

  4 Pages

 35. IMX 40

  8 Pages

 36. IMX 45

  12 Pages

 37. X4 3

  28 Pages

 38. The X6⁵

  40 Pages

 39. X-41

  16 Pages

 40. X-35

  12 Pages

 41. Xc 50

  21 Pages

 42. Xc 42

  40 Pages

 43. X4

  11 Pages

 44. X-65

  52 Pages

 45. Xp 50

  48 Pages

 46. Xp 44

  48 Pages

 47. Xp 33

  11 Pages

 48. Xc 35

  32 Pages

 49. X6

  32 Pages

 50. X-55

  28 Pages

 51. X-34

  12 Pages

Archived catalogs

 1. THE NEW X4⁹

  31 Pages

 2. Xc 45

  40 Pages

 3. Xp 55

  29 Pages

 4. Xc 38

  28 Pages

 5. X-YACHTING 2011

  132 Pages