EXP 19 MLED
1Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

EXP 19 MLED - 1

EXP 19 MLED EXPLOSION PROOF LUMINAIRES OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE II 3G Ex nR IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T100°C IP 66 Dc PRZEZNACZENIE Oprawa oswietleniowa przeznaczona do oswietlania pomieszczen przemystowych i przestrzeni otwartych zagrozonych wybuchem mieszanin: gazow, par oraz mgiet palnych z powietrzem a takze mieszanin: pytow lub wtokien palnych z powietrzem. W strefach zagrozonych wybuchem: 2, 22. Panele LED wyposazone w soczewki ksztattujqce charakterystykq swietlnq. Dostepne wersje dwu- lub czterokomorowe. DANE TECHNICZNE Rodzaj budowy: Grupa wybuchowosci: Klasa temperaturowa: Maks. temp. powierzchni: Poziom ochrony: Stopien ochrony: Temp. otoczenia: Napiqcie zasilania: I pyt: Ex tc I pyt: IIIC, IIIB, IIIA I pyt: Dc BUDOWA Obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo* Klosz: szyba hartowana Wspornik montazowy: stal nierdzewna malowana proszkowo Oprawa wyposazona w system wyrownania cisnienia w obudowie. *Tabela odpornosci chemicznej materiatow, z ktorych wykonana jest obudowa na stronie internetowej producenta w dziale „Strefa projektanta" Wspotczynnik CRI: Trwatosc znam.: Temperatura barw.: Wydajnosc: Optyka standardowa: Oprawa przeznaczona do mocowania bezposrednio na suficie, scianie za pomocq dedykowanego nastawnego wspornika. PRZYt^CZENIE Dtawnica: 2 x M20, 1 x zaslepka Zasilanie koncowe lub przelotowe. The luminaire is designed to light the industrial areas and facilities, also outdoor spaces with an explosion hazard of gases, vapours and flammable fogs mixed with air and inflammable dust and fibers mixed with air. Hazardous zones: 2,22. Luminaire equipped with lens mounted on LED panel for light pattern shapping and reducing glare. Luminaire is available in 2 or 4-modules version TECHNICAL DATA Type of housing: Explosion group: Temperature class: Max surface temperature: Protection level: Protection degree: Ambient temperature: Power supply: gas: IIC, IIB, IIA I dust: IIIC, IIIB, IIIA CONSTRUCTION Housing: aluminium, powder painted Diffuser: strengthened glass Bracket: stainless steel, powder painted Luminaire equipped with vent plug . * Chemical resistance diagram available on manufacturer's webside on section ..Designers area" * producent dopuszcza roznice w wartosci strumienia +/- 7% / manuracter permits a tolerance +/- 7% Producent zastrzega mozliwosc zmiany parametrow technicznych gwarantujgc stosowanie komponentow najnowszej generacji. Manufacturer reserves their right to change technical parameters due to technical development. DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA PRZYKtAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION EXP 19 MLED2/064/740 Oprawa modutowa typu EXP 19 MLED o mocy 72W wyposazona w energooszczqdny panel LED. | EXP 19 MLED luminaire, wattage 72W, energy efficient LED source. *OPTYKA| OPTICS Optyka standardowa (W102) - szerokostrumieniowa (102°) dedykowana dla obiektow przymystowych o wymaganiach rownego szerokiego oswietlenia powierzchni | wide beam optics (102°) dedicated to industrial facilities with wide illumination and uniformity N55 - optyka wqskostrumieniowa (55°) dedykowana dla obiektow wysokich w celu osiqgniqcia wtasciwego natqzenia | narrow beam optics dedicated to high facilities due to accurate light intensity on ground INNE WYKONANIA Optyka wqsko / szeroko strumieniowa (23°/113°) Optyka wqsko strumieniowa (55°) Temperatura barwowa zrodta - 3000 K Temperatura barwowa zrodta - 5000 K Sterowanie w systemie DALI Wersja zwieszana Wspotczynnik oddawania barw CRI 80 Inna optyka dostqpna na zapytanie ZGODNOSC Z NORMAMI PN-EN 60079-15: 2010, PN-EN 60079-31: 2014 MOUNTING Luminaire for direct installation on ceiling, wall with adjustable bracket. ELECTRIC UNIT Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug Mains supply: ending or through wiring. OPTIONS Optics: narrow / wide beam (23°/113°) Optics: narrow beam (55°) Colour temperature 3000K Colour temperature 5000K DALI system . Suspended version CRI 80 Other optics available on request APPROVALS PN-EN 60079-15: 2010, PN-EN 60079-31: 2014 optyka wqsko/szerokostrumieniowa (23°/113°) dedykowana dla magazynow sktadowych i innych obiektow przemystowych z regatami narrow/wide beam optics dedicated to light warehouses and other industrial facilities with racks rlt@rlt.rh.pl, www.rlt.rh.pl Remontowa Lighting Technologies S.A. jest wtascicielem marki: fc'V® PolamRem® is a trademark of Remontowa Lighting Technologies S.A. POl3ITlR6ITl NORMY APPROVALS

Open the catalog to page 1

All Remontowa Lighting Technologies SA catalogs and brochures

 1. EXP 17 MLED

  1 Pages

 2. EXP 13

  1 Pages

 3. EXP 04

  1 Pages

 4. EXP 08

  1 Pages

 5. EXP 09

  1 Pages

 6. EXP 73

  1 Pages

 7. 113 Ex

  1 Pages

 8. TLP 44

  1 Pages

 9. EXP 83 MLED

  23 Pages

 10. EXP 03

  1 Pages

 11. EXP 02 MLED

  1 Pages

 12. STP 76-1400

  1 Pages

 13. STP 76-1000

  1 Pages

 14. STP 76-0500

  1 Pages

 15. STP 76-0200

  1 Pages

 16. STP 76-1070

  1 Pages

 17. KJP 27 MLED

  2 Pages

 18. DEP 28 MLED

  2 Pages

 19. DEP 19 MLED

  3 Pages

 20. DLP 38 MLED

  2 Pages

 21. TLP 67 MLED

  4 Pages

 22. DLP 38

  2 Pages

 23. HLP 15

  2 Pages

 24. KJP 40

  2 Pages

 25. DEP 19

  3 Pages

 26. DEP 16

  2 Pages

 27. DEP 30

  2 Pages

 28. DEP 35

  2 Pages

 29. KZP 61

  2 Pages

 30. TZP 44

  2 Pages

 31. KLP 61

  2 Pages

 32. TLP 53-0180

  3 Pages

 33. EXP 74

  1 Pages

 34. VGP 76

  1 Pages

 35. STP 76-2400

  2 Pages