EXP 04
1Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

EXP 04 - 1

EXP 04 EXPLOSION PROOF LUMINAIRES* OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE II 3G Ex nA IIC T5-T4 Gc II 2D Ex t NIC T60°C-T75°C Db IP66 PRZEZNACZENIE Oprawa oswietleniowa przeznaczona do oswietlania pomieszczen przemystowych i przestrzeni zewn^trznych zagrozonych wybuchem mieszanin: gazow, par oraz mgiet palnych z powietrzem a takze mieszanin: pytow lub wtokien palnych z powietrzem. W strefach zagrozonych wybuchem: 2,21,22. Oprawa do zastosowania na zewnqtrz z ograniczeniem do przestrzeni czgsciowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi - tj.: wiaty, zadaszenia itp DANE TECHNICZNE Rodzaj budowy: Grupa wybuchowosci: Klasa temperaturowa: Maks. temp. powierzchni: Poziom ochrony: Stopien ochrony: Temp. otoczenia: *Klasa temp. BUDOWA Korpus: Klosz: Klamry zamykajqce: Ptyta montazowa: Statecznik: gaz: IIC, IIB, IIA I pyt: IIIC, IIIB, IIIA T5, T4, T3, T2, T1* 600C- 75°C»* gaz: Gc I pyt: Db *Max. temp. pow., ***Temp. otoczenia udaroodporny poliw^glan poliw^glan stabilizowany UV stal nierdzewna ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo elektroniczny 220V-240V AC/DC MOCOWANIE Przy pomocy dwoch wspornikow z 2 otworami. PRZYt^CZENIE Dtawnica: Srednica kabla: Zaciski przytqczeniowe: Zasilanie koncowe lub przelotowe. CERTYFIKAT KDB 11 ATEX 064X, CNBOP APPLICATION The luminaire is designed to light the industrial areas and facilities, also outdoor spaces with an explosion hazard of gases, vapours and flammable fogs mixed with air and inflammable dust and fibers mixed with air. Hazardous zones: 2,21,22. Luminaire for outdoor use limited to space partially protected against the weather - ie .: sheds, roofing, etc. TECHNICAL DATA Type of housing: Explosion group: Temperature class: Max surface temperature: Protection level: Protection degree: Ambient temperature: gas: IIC, IIB, IIA I dust: IIIC, IIIB, IIIA *Temp. class CONSTRUCTION Housing: Diffuser: Diffuser clips: Mounting plate: Max.surtace temp. | ***Ambient temp. impact resistant polycarbonate UV stabilized strengthened polycarbonate stainless steel zinc coated steel sheet powder painted MOUNTING Two brackets with 2 mounting holes each. ELECTRIC UNIT Cable gland: Cable diameter: Terminal block: Mains supply: ending or through wiring. APPROVALS KDB 11 ATEX 064X, CNBOP WYMIARY | DIMENSIONS [ mm ] Typ | Type PRZYKtAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION EXP 04-2360 - Oprawa typu EXP 04 o mocy 2 x 36W. | EXP 04 luminaire type, 2x36W wattage. DODATKOWE WYPOSAZENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT 31-144-8999 31-144-8997 31-153-2001 31-153-2000 - zawiesie oczkowe (kpl. 2szt.) - obejma nierdzewna na stup 3/2' (kpl. 2 szt.) - wspornik ukosny (kpl. 2szt.) - wspornik kqtowy (kpl. 2szt.) | eyelet sling (2 pcs set) | 3/2' stainless pole bracket (set 2 pcs) | slanting bracket (2 pcs set) | angular bracket (2 pcs set) rlt@rlt.rh.pl, www.rlt.rh.pl Remontowa Lighting Technologies S.A. jest wlasddelem marki: PolamRerf® is a trademark of Remontowa Lighting Technologies S.A. DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA DOPUSZCZENIA APPROVALS

Open the catalog to page 1

All Remontowa Lighting Technologies SA catalogs and brochures

 1. EXP 19 MLED

  1 Pages

 2. EXP 17 MLED

  1 Pages

 3. EXP 13

  1 Pages

 4. EXP 08

  1 Pages

 5. EXP 09

  1 Pages

 6. EXP 73

  1 Pages

 7. 113 Ex

  1 Pages

 8. TLP 44

  1 Pages

 9. EXP 83 MLED

  23 Pages

 10. EXP 03

  1 Pages

 11. EXP 02 MLED

  1 Pages

 12. STP 76-1400

  1 Pages

 13. STP 76-1000

  1 Pages

 14. STP 76-0500

  1 Pages

 15. STP 76-0200

  1 Pages

 16. STP 76-1070

  1 Pages

 17. KJP 27 MLED

  2 Pages

 18. DEP 28 MLED

  2 Pages

 19. DEP 19 MLED

  3 Pages

 20. DLP 38 MLED

  2 Pages

 21. TLP 67 MLED

  4 Pages

 22. DLP 38

  2 Pages

 23. HLP 15

  2 Pages

 24. KJP 40

  2 Pages

 25. DEP 19

  3 Pages

 26. DEP 16

  2 Pages

 27. DEP 30

  2 Pages

 28. DEP 35

  2 Pages

 29. KZP 61

  2 Pages

 30. TZP 44

  2 Pages

 31. KLP 61

  2 Pages

 32. TLP 53-0180

  3 Pages

 33. EXP 74

  1 Pages

 34. VGP 76

  1 Pages

 35. STP 76-2400

  2 Pages