LIFESAVER LS 10
4Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

LIFESAVER LS 10 - 2

When accident happens En caso de que fuera necesario usaria LifeSaver entfernen Sortez LifeSaver Kast LifeSaver taet pâ. Det er let at ramme praecis LifeSaver auf die Luvseite des zu Rettenden werfen. Throw LifeSaver close. It's easy to aim right. Lance la LifeSaver cerca de la persona accidentada. Acertar en el lugar deseado es fácil. Lancez LifeSaver près du naufragé. Il est facile de lancer avec précision. Lanciare il LifeSaver vicino. È facile lanciare in modo corretto. Werp de LifeSaver zo dicht mogelijk bij de drenkeling. De boei kan makkelijk worden gericht. Kast LifeSaver ut naer...

Open the catalog to page 2
LIFESAVER LS 10 - 3

Arlig vedlikeholdelse UML-patronen (1) er datomœrket pâ siden (EXPDATE (máned/ár)). Hvis datoen er overskredet eller hvis den gr0nne indika- tor mangier skal LifeSaver genoplades. Brug LifeSaver Genopladningssœt LS10. F0lg fremgangsmâden for genompladning. Jahrliche Wartunq Die UML-Patrone (1) hat seitlich ein Verfallsdatum (EXPDATE (Monat/Jahr)). Falls das Datum überschritten sein solite oder der grüne Indikator fehlt, soil der LifeSaver überholt werden. Benutzen Sie herfür den LifeSaver Ersatzteilsatz LS10 und folgen Sie den Anweisuengn. Yearly maintenance On the side of the UML-cartridge...

Open the catalog to page 3
LIFESAVER LS 10 - 4

Risici i forbindelse med forkert bruk av LifeSaver LS10 Forkert brug eller opbevaring Kontroller, at LS10 opbevares eller monteres et sted, hvor den ikke udsœttes for ydre pâvirkninger. LS10 indeholder en trykbeholder, hvilket kan medfore begrœns- ninger i forbindelse med flytransport. LS101 bor derfor heller ikke udsœttes for hoje temperaturer (maks. 50°C). LS10 bor ikke opbevares sammen med brœndstof, oplosningsmidler eller andre kemikalier. Forkert genopladning Hvis genopladning og pakning ikke udfores korrekt og med de oplyste originaldele, kan resultatet blive utilsigtet oppustning,...

Open the catalog to page 4

Archived catalogs