CATALOG 2009 - 100 Pages

Add to MyNauticExpo favorites
CATALOG 2009

Catalog excerpts

CORE VALUES NIMBUS NOVA NOVA R-SERIES COUPÉ CRUISERS COMMANDER SERIES TECHNICAL SPECIFICATIONS

 Open the catalog to page 2

SWE Vi vili i denna katalog visa pâ de vàrden som skapat begreppet Nimbus. Vàrden som genomsyrar hela processen frán första idéen av en ny bát till sista putsningen av beslag tore leverans. Vàrden som har blivit vara ledstjàrnor i alla processer: Design, Sàkerhet, Kvalitet och Komfort. Àgare till en Nimbus àr stolta over sin bát och det àr just den kànslan av stolthet over siti val av bât som fâr Nimbusàgare att âterkomma till oss. Inte alltid bara för att köpa en ny modell utan lika gàrna för att de vili delà med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Initierade erfarenheter som àr...

 Open the catalog to page 6

Oövertraffad design Vâra bâtars design sitter absolut inte bara i dess linjer och skönhet. Det ar den delen av designarbetet som far bátentusiaster att stanna till, men det ár designen bakom vâra bâtars sjöegenskaper som fâr bâtentu- siaster att stanna som Nimbusàgare bât efter bât, âr efter âr. Med hantverkskunnandet i ena handen och den mest avancerade datorteknik i den andrà handen har vi valt att satsa pâ en aktiv forskning i utveck- ingen av vâra bâtmodeller. Àven mânga av komponenterna i bâtarna har vi sjàlva, eller tillsammans med leverantören, utvecklat. Vi stâr pâ sâ sàtt bakom...

 Open the catalog to page 9

Komfort utöver det vanliga Nàr bâtentusiaster ar hemma làngtar de ut till bâten, men nàr de àr i bâten skall de inte làngta hem. En Nimbus skall alitici erbjuda den komfort till sjöss som Nimbusàgaren kràver till sig och sin fami Ij. Oberoende av modell àr varje séparât detalj utvecklad för att dess funk- tion skall skapa kànslan av bekvàmlighet och tillfredsstàlla den. Vár stràvan skapar manga ganger unik funktionalitet, som bara Nimbusàgare finner i sin bát. Extraordinary comfort When boat enthusiasts are at home they long to be back aboard their boats. We make sure that when they are...

 Open the catalog to page 10

En bâtàgare vili ha en sàker bât för sig och sin fami Ij samt sina gaster. I alla vara bâtar sitter en liten skylt monterad. Det àr ett bevis pâ várt goda samarbete med det vàlkànda norska klassningssàllskapet Det Norske Veritas, DNV. Samarbetet innebar bland annat att DNV utför typgodkànnande och planerade produktkontroller samt stickprovskontroller i hela pro- duktionsprocessen. Nimbusagare kanner redan vara tankar om sakerhet i bátarna och til sjöss, men den lilla skylten ger dem en garanti pâ att de har rati Ràtt om sakerhet och om sitt val av bát för sig, sin fami Ij samt sina gaster A...

 Open the catalog to page 13

Kânslan av gedigen kvalitet Kvaliteten ar den av vara fyra ledstjàrnor som ar mest förknippad med Nimbusagarnas kànslor och förvantningar. Kànslorna ar individuella och àr ofta sâ enkla som att lata handen stryka över en lackerad yta eller att lata ögat följa linjerna i bâtens dàck. Kànslor som àr svàra att förklara, som egentligen bara kan kànnas... For att tillfredsstàlla vár egen yrkesstolthet och Nimbusàgarnas forvàntningar vàljer vi alltid till varje bât de finaste materialen och de bàsta komponenterna fràn de mest professionella leverantörerna och tillverkarna. Vàrt vai àr enkelt - vi...

 Open the catalog to page 14

SWE Vi kànner mânga bâtentusiaster som vili ha en bát för snabba och effektiva transporter, latta att ta sig i och ur och givetvis med trygga sjöegen- skaper. Helt enkelt en bát för ett aktivt liv till sjöss. De vili dessutom inte gòra avkall pâ spànnande linjer och en viss elegans. Utöver detta vili de givet- vis kunna leva och bo ombord pâ ett komfortabelt sàtt. Ju större modell de vàljer ju större möjligheter att leva och bo. Vi kànner dem genom att de alla har köpt en Nova av oss genom aren. Vi skapade och utvecklar bâtkonceptet Nova - det àr bade vi och bâtarnas àgare stolta over. ENG...

 Open the catalog to page 17

N I M BUS 2 7 N O V A S 20 Some equipment shown may be optional extras and some options may not be available. See www.nimbusboats.com for further contact information and additional technical information.

 Open the catalog to page 20

N I M BUS 2 7 N O V A S 22 Some equipment shown may be optional extras and some options may not be available. See www.nimbusboats.com for further contact information and additional technical information.

 Open the catalog to page 22

N I M BUS 3 0 N O V A S 26 Some equipment shown may be optional extras and some options may not be available. See www.nimbusboats.com for further contact information and additional technical information.

 Open the catalog to page 26

N I M BUS 3 0 N O V A S 28 Some equipment shown may be optional extras and some options may not be available. See www.nimbusboats.com for further contact information and additional technical information.

 Open the catalog to page 28

N I M BUS 3 5 N O V A 32 Some equipment shown may be optional extras and some options may not be available. See www.nimbusboats.com for further contact information and additional technical information.

 Open the catalog to page 32

N I M BUS 3 5 N O V A 34 Some equipment shown may be optional extras and some options may not be available. See www.nimbusboats.com for further contact information and additional technical information.

 Open the catalog to page 34

N I M BUS 4 2 N O V A 38 Some equipment shown may be optional extras and some options may not be available. See www.nimbusboats.com for further contact information and additional technical information.

 Open the catalog to page 38

All Nimbus catalogs and brochures

 1. 305 DROPHEAD

  16 Pages

 2. 305 COUPÉ

  16 Pages

 3. 365 COUPÉ

  16 Pages

 4. 405 Coupé

  16 Pages

 5. 405 FLYBRIDGE

  16 Pages

 6. Nimbus 2015

  84 Pages

 7. 365 coupe

  12 Pages

 8. 335 coupe

  12 Pages

 9. 405 coupe

  4 Pages

Archived catalogs

 1. Nimbus World 2007

  122 Pages

 2. Nimbus 2012

  92 Pages