OZ4159 - 2 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

Catalogue excerpts

OPRAWA OSWIETLENIOWA LIGHTING FITTING Oprawa przeznaczona jest do oswietlania niewielkich pomieszczeñ, nie wymagajqcych silnego oswietlenia. Przewidziana jest do wbudowania w sciany, stopnie schodów lub sufity. Oprawy przeznaczone do oswietlania stopni schodów sajakwykonane, aby nie powodowaty olsnienia uzytkownikow. The lighting fitting is purposed for illumination of small rooms where strong lighting is not necessary. It is foreseen to be built in walls, stairs and ceilings. Use of fittings with special antiglare shield is recommended for low location lighting. Oprawa przystosowana jest do zarówek z trzonkiem E14 lub do swietlówek kompaktowychztrzonkiem G23. Korpus oprawy wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany biala_ farb^ proszkowa^. Ramka wykonana jest z blachy nierdzewnej i polerowana lub malowana farbq^ proszkowq. Dwa przepusty przewodówo srednicy 14mm, wscianie bocznej oprawy, umozliwiaja^ przelotowe Jaczenie opraw. Wewnatrz opraw znajduje siç zacisk ochronny M4. Szyby wykonane sa^ poliwçglanu. Nazyczeniewykonujemy oprawyzwylacznikiem, The fitting is adapted for E14 incandescent lamp or G23 compact fluorescent lamp. The body is made of phosphated steel sheet and painting with white powder coating. The frame is made of stainless steel and polished or painted with powder coating. Two cable entries, of the 14 mm diameter, in a side wall, make serial connection of the lighting fittings possible. There is M4 earth terminal inside. Diffuser is made of polycarbonate. Switch, other lampholders (B15d, B22) on pQ^jyjQ e-mail:marketing@famor.com.pl

 Open the catalogue to page 1

Wykresy rozsytu swiatta Light distribution diagrams with shield Rysunki gabarytowe Dimensioned drawings Oprawa z przystony/ Fitting with shield without shield Oprawa bez przystony / Fitting without shield Mocowanie / Fixing Dostawa bez zrodel swiatta / Lamps not included Ramkç specyfikowac oddzielnie / Frame specify separately

 Open the catalogue to page 2

All Famor catalogues and brochures

 1. Catalogue

  104 Pages

  En
 2. OZ4294

  2 Pages

  En
 3. OF4333

  2 Pages

  En
 4. OF4328

  2 Pages

  En
 5. OF4068

  2 Pages

  En
 6. OF4168

  2 Pages

  En
 7. OF4187

  4 Pages

  En
 8. OF4216

  2 Pages

  En
 9. OF4295

  2 Pages

  En
 10. OF4322

  2 Pages

  En
 11. OF4336

  4 Pages

  En
 12. OZ4060

  2 Pages

  En
 13. OZ4097

  2 Pages

  En
 14. OZ4233

  4 Pages

  En
 15. OZ4126

  2 Pages

  En
 16. OZ4120

  4 Pages

  En
 17. OZ4292

  2 Pages

  En
 18. CONTROL CONSOLES

  2 Pages

  En
 19. OF4269

  2 Pages

  En
 20. OF4186

  2 Pages

  En
 21. OZ4234

  4 Pages

  En
 22. OZ4075

  2 Pages

  En
 23. OZ4063

  2 Pages

  En
 24. OL4316

  2 Pages

  En

Archived catalogues