• Products
 • Catalogues
 • News & Trends
 • Exhibitions

OZ4063 - 2 Pages

Add to MyNauticExpo favorites
OZ4063
 1. P. 1

 2. P. 2

Catalogue excerpts

OPRAWY OSWIETLENIOWE PRZENOSNE PORTABLE LIGHTING FITTING Oprawa oswietleniowe przenosne przeznaczone sq do miejscowego oswietlania przy pracach przeladunkowych, montazowych, konserwacyjnych najednostkach ptywajacych. Portable luminaires are purposed for local illumination during cargo handling, assembling, maintenance works on Oprawy przystosowane sqdozarówek. Korpus oprawy OZ4063 wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany biala_ farbq proszkowq. Zarówki sq zabezpieczone odchylnq siatka_ ochronnq. Korpus oprawy OZ4190 wykonany jest z tworzywa sztucznego. Klosz szklany ostoniety jest siatkq ochronnq. Oprawy OZ4190-03, -04 zaopatrzone sqw ostony boczne ograniczajace olsnienie. Oprawy zaopatrzone sqw przewód giçtki (3-zylowy - OZ4063, Luminaires are adapted to incandescent lamps. The OZ4063 body is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. Bulbs are protected by a swung-down wire guard. The OZ4190 body is made of plastic. The bowl is protected by a wire guard. Luminaires OZ4190-03 and -04 are equipped with Two-core (OZ4190) or three-core (OZ4063) flexible cable with pQ^jyjQ e-mail: marketing@famor.com.pl

 Open the catalogue to page 1

Dostawa bez zrodel swiatta / Lamps not included Inné napiçcia na zyczenie / other voltage on request

 Open the catalogue to page 2

All Famor catalogues and brochures

 1. OF4215

  2 Pages

  En
 2. OF4200

  2 Pages

  En
 3. OF4199

  2 Pages

  En
 4. OF4198E

  2 Pages

  En
 5. OF4186E

  2 Pages

  En
 6. Catalogue

  104 Pages

  En
 7. OZ4294

  2 Pages

  En
 8. OF4333

  2 Pages

  En
 9. OF4328

  2 Pages

  En
 10. OF4068

  2 Pages

  En
 11. OF4168

  2 Pages

  En
 12. OF4187

  4 Pages

  En
 13. OF4216

  2 Pages

  En
 14. OF4295

  2 Pages

  En
 15. OF4322

  2 Pages

  En
 16. OF4336

  4 Pages

  En
 17. OZ4060

  2 Pages

  En
 18. OZ4097

  2 Pages

  En
 19. OZ4233

  4 Pages

  En
 20. OZ4159

  2 Pages

  En
 21. OZ4126

  2 Pages

  En
 22. OZ4120

  4 Pages

  En
 23. OZ4292

  2 Pages

  En
 24. CONTROL CONSOLES

  2 Pages

  En
 25. OF4269

  2 Pages

  En
 26. OF4186

  2 Pages

  En
 27. OZ4234

  4 Pages

  En
 28. OZ4075

  2 Pages

  En
 29. OL4316

  2 Pages

  En

Archived catalogues