OF4336 - 4 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

Catalogue excerpts

OPRAWASWIETLOWKOWA DOWN LIGHT Oprawa przeznaczona jest do oswietlania pomieszczen mieszkalnych (kabiny, mesy, biura, korytarze itp.) na jednostkach plywajqcych oraz biurach w budynkach. Przewidziana jest do mocowania w suficie. The downlight is purposed for illumination of accommodation (habitable, mess, ofices, corridors etc.) on vessels and offices in buildings. Ceiling mounting, recessed. Oprawa przystosowana jest do swietlówek kompaktowych z trzonkiem G24. Wyposazona jest w statecznik magnetyczny lub elektroniczny standardowy lub do sciemniania (interfejs 1-10V-na zyczenie DALI lub SWITCH-DIM). Korpus oprawy i ramki wykonane sq z fosforanowanej blachy stalowej i malowane biala_ farbq proszkowq (inne kolory na zyczenie). Odblysnik wykonany jest z blachy aluminiowej. Na zyczenie korpus ramki moze bye wykonany z blachy mosieznej lub ze stali nierdzewnej. Ramka moze bye wyposazona w szybç Oprawa wyposazona jest wprzewód przyíaczeniowyodJugosci ok. 0,3m zakohczony zestawem wtyczka-gniazdo umozliwiajacym podlaczenie dwóch przewodówzasilajacych Odmiany z bateryjnym modulem oswietlenia awaryjnego umozliwiajc[ podtrzymanie swiecenia oprawy w przypadku zaniku napiçcia zasilajacego. Modul oswietlenia awaryjnego umieszczony jest w oddzielnej obudowie polqczonej rozlaczalnym prefabrykowanym przewodem z oprawq. The downlight is adapted to compact fluorescent lamp (G24 lampholder), equipped with magnetic or electronic ballast (standard or dimmable -1 -10V interface - DALI or SWICH-DIM The body and frame are made of phosphated steel sheet and painted with white powder (other colour on request). The reflector is made of aluminium sheet. On request frame and body made of brass or stainless steel sheet are available. The frame can be equipped with decorative glass (IP22) or polycarbonate diffuser The downlight is equipped with factory cable 0,3m lenght plug- socket set ended for connection two supplying cables 2,5mm2 cross section. There are versions with battery backup emergency lighting. The battery unit in case of voltage decay, maintains illumination. It gives during 1 or 3 hours. The emergency unit is located inside separate box. Factory cable for connection this box to the e-mail: marketing@famor.pl

 Open the catalogue to page 1

Schematy elektryczne / Electric diagrams Wykres rozsytu swiatta Light distribution diagram

 Open the catalogue to page 2

Rysunki gabarytowe/ Dimensioned drawings gniazdo / socket Ramki / Rings to battery backup unit Otwór mocujacy / Cutting out Modul awaryjny Battery backup unit

 Open the catalogue to page 3

* - do sciemniania, z interfejsem 1-10V - dostawa bez sciemniacza for dimming, with 1-10V interface - dimmer not included A1 - moduJ oswietlenia awaryjnego 1h / A1 - battery backup unit 1h A3 - moduJ oswietlenia awaryjnego 3h / A3 - battery backup unit 3h Dostawa z przewodem zasilajacym, wtyczka^ i gniazdem / Connection cable, plug and socket included Dostawa bez zródel swiatta / Lamps not included Ramkç nalezy specyfikowac oddzielnie / Ring order separately

 Open the catalogue to page 4

All Famor catalogues and brochures

 1. Catalogue

  104 Pages

  En
 2. OZ4294

  2 Pages

  En
 3. OF4333

  2 Pages

  En
 4. OF4328

  2 Pages

  En
 5. OF4068

  2 Pages

  En
 6. OF4168

  2 Pages

  En
 7. OF4187

  4 Pages

  En
 8. OF4216

  2 Pages

  En
 9. OF4295

  2 Pages

  En
 10. OF4322

  2 Pages

  En
 11. OZ4060

  2 Pages

  En
 12. OZ4097

  2 Pages

  En
 13. OZ4233

  4 Pages

  En
 14. OZ4159

  2 Pages

  En
 15. OZ4126

  2 Pages

  En
 16. OZ4120

  4 Pages

  En
 17. OZ4292

  2 Pages

  En
 18. CONTROL CONSOLES

  2 Pages

  En
 19. OF4269

  2 Pages

  En
 20. OF4186

  2 Pages

  En
 21. OZ4234

  4 Pages

  En
 22. OZ4075

  2 Pages

  En
 23. OZ4063

  2 Pages

  En
 24. OL4316

  2 Pages

  En

Archived catalogues