OF4328 - 2 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

Catalogue excerpts

Oprawa przeznaczona jest do oswietlenia pomieszczeñ o duzej wilgotnosci i zapyleniu, w obiektach przemystowych • Tódla swiatta: swietlówki T8/G13 (dostarczane z oprawaj • Korpus i ptyta montazowa: blacha stalowa fosforanowana malowana biala_ farba^ proszkowa^ • Klosz: przezroczysty z poliwçglanu (palnosc VO wg • Puszka przylaczeniowa: poliwçglan (samogasnacy, anty • PrzyJaczanie: dlawnice M20x1,5 (kable 6*12mm); • PoJaczenie ochronne: zacisk ochronny w puszce przyìaczeniowej; dodatkowy zacisk uziemiajacy M4 na zewnqtrz korpusu • Statecznik: indukcyjny; opcja - elektroniczny The fitting is designed for illumination of accommodation of high level of dustiness and humidity. May be used on vessels and industrial objects. • Light sources: fluorescent tubes T8/G13 • Body and gear tray: phosphate coated steel sheet, white powder coating • Diffuser: transparent made of polycarbonate (burning • Terminal box: polycarbonate (non flammable, UV resistance) • Connection: glands M20x1,5 (cable diam. 6-M2mm); terminal • There is the M4 earth clamp outside and earth clamp PE inside • Ballast: magnetic; option - electronic POLAND http://www.famor.com.pl

 Open the catalogue to page 1

OF4328 Rysunki gabarytowe / Dimensioned drawings Wykres rozsy³u œwiat³a / Light distribution diagram cd/klm L PE S 18 W C 10 18 W Korpus Body S L PE L Moc Ÿród³a œwiat³a OF4328-01 OF4328-02 OF4328-03 Napiêcie zasilaj¹ce 10 Sprawnoœæ œwietlna 230V 50Hz 2x18W Korpus Body OF4328-04 230V 50Hz OF4328-06 OF4328-07 2x36W OF4328-08 Fitting type 0,77 230V 50Hz Supply voltage 4,5 IP56 230V 60Hz 5,5 IP44 230V 60Hz Light source power Masa (kg) IP44 230V 60Hz OF4328-05 Stopieñ ochrony 0,73 230V 50Hz Light output ratio Dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / Lamps included S 36 W P³yta monta¿owa / Gear tray IP56 230V...

 Open the catalogue to page 2

All Famor catalogues and brochures

 1. Catalogue

  104 Pages

  En
 2. OZ4294

  2 Pages

  En
 3. OF4333

  2 Pages

  En
 4. OF4068

  2 Pages

  En
 5. OF4168

  2 Pages

  En
 6. OF4187

  4 Pages

  En
 7. OF4216

  2 Pages

  En
 8. OF4295

  2 Pages

  En
 9. OF4322

  2 Pages

  En
 10. OF4336

  4 Pages

  En
 11. OZ4060

  2 Pages

  En
 12. OZ4097

  2 Pages

  En
 13. OZ4233

  4 Pages

  En
 14. OZ4159

  2 Pages

  En
 15. OZ4126

  2 Pages

  En
 16. OZ4120

  4 Pages

  En
 17. OZ4292

  2 Pages

  En
 18. CONTROL CONSOLES

  2 Pages

  En
 19. OF4269

  2 Pages

  En
 20. OF4186

  2 Pages

  En
 21. OZ4234

  4 Pages

  En
 22. OZ4075

  2 Pages

  En
 23. OZ4063

  2 Pages

  En
 24. OL4316

  2 Pages

  En

Archived catalogues