OF4269 - 2 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

Catalogue excerpts

FLUORESCENT LIGHTING FITTING Oprawa przeznaczona jest do oswietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp) na jednostkach ptywajacych. Przewidzianajestdowbudowania wsufit. The luminaire is purposed for illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridorsetc.)on vessels. Ceiling mounting, recessed. Korpus wykonany jest zfosforanowanejblachy stalowej lub zblachy stalowej nierdzewnej i malowany biata^farba^ proszkowa^. Oprawa wyposazona jest wszybç z mlecznego poliwçglanu lub czarny raster przeciwodblaskowy. Kolormalowania ramki szyby/rastra nalezy podac w zamówieniu (standardowo na kolor biaty - jezeli nie okreslono Specjalne, sprçzynowe oprawki swietlówek, mocujace rury bez obracania, stanowia^zabezpieczenie przed wstrzasami. Przewody zasilajacewprowadzones^poprzezprzepusty izolacyjne. Podwójne zaciski wztaczce umozliwiaja^przelotowe taczenieopraw. oswietlenia awaryjnego zasilany z zewnetrznego zródta energii (sch. jako awaryjne, ewakuacyjne itp. (sch. 2). W przypadku zaniku napiçcia wsieci jedna ze swietlówekzasilana jest zwtasnej baterii oprawy zapewniaja^c swiecenie przez min. 1h. Inne czasy podtrzymywania swiecenia - na zyczenie. Oprawy OF4269-21 do - 24 wyposazone sa^ w statecznik elektroniczny umozliwiajacy sciemnianie (sch. 3). Czerwone swiatto w oprawach OF4269 uzyskiwane jest poprzez natozenie oston 8392-022-01 na rury swietlówkowe. Ostony nalezy zamawiac oddzielnie. The luminaire is adapted to ordinary fluorescent lamps (dia. 26mm, The housing ismadeofphosphated steel sheet orstainlesssteel sheet and painted with white powder. The luminaire isequippedwithamilky shield or black louvre. It is required to specify a colour of the shield/ louvre frame (white colour is standard if not specified otherwise). The special spring push-in lampholders fixing without tube rotation maximize vibration resistance. Supply cables are led into the fitting through cable outlets. Double terminals make through wiring possible. lighting circuit supplied from an external power source (diagram 1 ). evacuational etc. (diagram 2). In case of voltage decay one fluorescent tube issupplied from a self-contained battery. Itgives lighting Sduring 1 hour. Longer duration of emergency lighting-on request. Fittings OF4269-21 to -24 are equipped with an electronic ballast for dimming (diagram 3). Put special shields 8392-022-01 onthe tubes to obtain the red light (to be ordered separately).

 Open the catalogue to page 1

oswietlenie awaryjne emergency lighting Schematy elektryczne Electric diagrams oswletlenla Battery Circuit Wskaznik ladow. JT breaker Charg. indicator T_ MODUt OSWIETLENIA LIGHTING UNIT ELEKTRON ICZNY ELECTRONIC BALLAST Rysunek gabarytowy Dimensioned drawing Wykres rozsytu swiatta Light distribution diagram przepusty kablowe 'cable outlets strop palny / inflammable floor ^^jj oprawa/luminaire 1) nie okrywac materiatem izolujacym termicznie/ do not cover with heat insulation material Dostawa bez zrodel swiatta / Lamps not included 1) Dostawa bez sciemniacza / Dimmer not included Inné napiçcia na...

 Open the catalogue to page 2

All Famor catalogues and brochures

 1. Catalogue

  104 Pages

  En
 2. OZ4294

  2 Pages

  En
 3. OF4333

  2 Pages

  En
 4. OF4328

  2 Pages

  En
 5. OF4068

  2 Pages

  En
 6. OF4168

  2 Pages

  En
 7. OF4187

  4 Pages

  En
 8. OF4216

  2 Pages

  En
 9. OF4295

  2 Pages

  En
 10. OF4322

  2 Pages

  En
 11. OF4336

  4 Pages

  En
 12. OZ4060

  2 Pages

  En
 13. OZ4097

  2 Pages

  En
 14. OZ4233

  4 Pages

  En
 15. OZ4159

  2 Pages

  En
 16. OZ4126

  2 Pages

  En
 17. OZ4120

  4 Pages

  En
 18. OZ4292

  2 Pages

  En
 19. CONTROL CONSOLES

  2 Pages

  En
 20. OF4186

  2 Pages

  En
 21. OZ4234

  4 Pages

  En
 22. OZ4075

  2 Pages

  En
 23. OZ4063

  2 Pages

  En
 24. OL4316

  2 Pages

  En

Archived catalogues