OF4187 - 4 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

Catalogue excerpts

WATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRE Oprawa przeznaczona jest do oswietlenia pomieszczeñ o duzej wilgotnosci i zapyleniu, w obiektach przemystowych • Tódla swiatta: swietlówki T8/G13 (dostarczane z oprawaj • Korpus i ptyta montazowa: blacha stalowa fosforanowana malowana biala_ farba^ proszkowa^ • Klosz: przezroczysty z poliwçglanu (palnosc V0 wg • Puszka przylaczeniowa: poliwçglan (samogasnacy, anty • Stopieñ ochrony: IP66; opcja: IP44 • Przylaczanie: dlawnice PG16 (kable 6+12mm); listwa • PrzyJaczanie (opcja IP44): 2x przepust dia kabli • PoJaczenie ochronne: zacisk ochronny w puszce przyìaczeniowej; dodatkowy zacisk uziemiajacy M4 na zewnatrz korpusu • Mocowanie oprawy: wsporniki poprzeczne - typ F • Mocowanie (opcje): wsporniki wzdluzne - typ G, sruby centralne typ - H (patrz rysunki) • Statecznik: indukcyjny; opcja - elektroniczny • Swiatto awaryjne: patrz tabela (obwód z zarówka^ B15d/ 10W 24V; lub modul z wbudowana_ bateriaj The fitting is designed for illumination of accommodation of high level of dustiness and humidity. May be used on vessels and industrial objects. • Light sources: fluorescent tubes T8/G13 • Body and gear tray: phosphate coated steel sheet, white powder coating • Diffuser: transparent made of polycarbonate (burning • Terminal box: polycarbonate (non flammable, UV resistance, • Protection grade: IP66 (option IP44) • Connection: glands PG16 (cable diam. 6-M2mm); terminal • Connection (option IP44): cable outlets (diam. 6-9171171); • There is the M4 earth clamp outside and earth clamp PE inside • Fixing: type F cross brackets • Fixing (options): type G - longitudinal brackets, type H - central • Ballast: magnetic; option - electronic • emergency light: see table (bulb 10W24V, lampholder B15d e-mail: marketing@famor.com.pl

 Open the catalogue to page 1

OF4187 Wykres rozsy³u œwiat³a / Light distribution diagram cd/klm Schematy elektryczne / Electric diagrams 2) TEST TESTING P³yta monta¿owa / Gear tray 18 W Akumulator Battery L1 18 W Oprawa Fitting L N PE 10 L S S 18W 18W 4) PE L S TEST TESTING 36 W S Testing line Wskaźnik ³adow. Charging indicator 36 W L1 C Oprawa Fitting MODUŁ OŒWIETLENIA AWARYJNEGO Akumulator Battery Linia testu C N P³yta monta¿owa / Gear tray EMERGENCY LIGHTING UNIT P³yta monta¿owa Gear tray L L N PE 10 Oprawa Fitting 24V,B15d 10W Puszka przy³¹czeniowa Terminal box Puszka przy³¹czeniowa Terminal box C N S 3) 10 EMERGENCY LIGHTING...

 Open the catalogue to page 2

Dostawa ze zrodlami swiatta / Lamps included AO - oprawka B15d do zarówki 10W, 24V / lampholder B15d, 10W, 24V bulb A1 - moduJ bateryjny 1h (inne na zyczenie) / 1h battery unit (others on request)

 Open the catalogue to page 4

All Famor catalogues and brochures

 1. Catalogue

  104 Pages

  En
 2. OZ4294

  2 Pages

  En
 3. OF4333

  2 Pages

  En
 4. OF4328

  2 Pages

  En
 5. OF4068

  2 Pages

  En
 6. OF4168

  2 Pages

  En
 7. OF4216

  2 Pages

  En
 8. OF4295

  2 Pages

  En
 9. OF4322

  2 Pages

  En
 10. OF4336

  4 Pages

  En
 11. OZ4060

  2 Pages

  En
 12. OZ4097

  2 Pages

  En
 13. OZ4233

  4 Pages

  En
 14. OZ4159

  2 Pages

  En
 15. OZ4126

  2 Pages

  En
 16. OZ4120

  4 Pages

  En
 17. OZ4292

  2 Pages

  En
 18. CONTROL CONSOLES

  2 Pages

  En
 19. OF4269

  2 Pages

  En
 20. OF4186

  2 Pages

  En
 21. OZ4234

  4 Pages

  En
 22. OZ4075

  2 Pages

  En
 23. OZ4063

  2 Pages

  En
 24. OL4316

  2 Pages

  En

Archived catalogues