OF4068 - 2 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

Catalogue excerpts

OPRAWY SWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LIGHTING FITTINGS Oprawy przeznaczone sa^ do oswietlania pomieszczen (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp) na jednostkach plywajqcych. Przewidziane sa^ do Oprawy przystosowane sa^ do swietlówek zwyklych. Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany biala_ farba^ proszkowa^. Oprawy OF4068 wyposazone sa^ w klosz z mlecznego poliwçglanu. Oprawy OF4160 wyposazone sa^ w odblysnik i raster z anodowanej blachy aluminiowej. Przewodyzasilajacewprowadzones^odtyJu poprzez przepusty Oprawy moga^bycdostarczanez korpusemniemagnetycznym, z rozdzielonymi obwodami zasilania poszczególnych lamp fluorescencyjnych, z obwodem oswietlenia awaryjnego zasilanym z zewnçtrznego zródla energii (oprawka B22) lub z wtasnej baterii. Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting, recessed. Luminaires are adapted to ordinary fluorescent tubes. The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. Luminaires OF4068 are equipped with a milky polycarbonate diffuser. Luminaires OF4160 are equipped with a reflector and louvre of anodized aluminium sheet. Supply cables lea-in from the back through isolating inlets. Luminaires may be delivered with a nonmagnetic housing, separate supply circuits for each lamp, emergency lighting circuit supplied from external source (B22 lampholder) or from Wykres rozsytu swiatta / Light distribution diagram e-mail: marketing@famor.com.pl

 Open the catalogue to page 1

Schematy elektryczne / Electric diagrams MC-DUt OÔWIETLENIA LIGHTING UNIT Rysunek gabarytowy / Dimensioned drawing Wytacznik oôwietlenia Przycisk awaryjnego "Test" Emergency lighting Test breaker pushbutton termicznie/do not cover with heat insulation material Dostawa bez zródet swiatta / Lamps not included Inné napiçcianazyezenie/Other voltageson request

 Open the catalogue to page 2

All Famor catalogues and brochures

 1. Catalogue

  104 Pages

  En
 2. OZ4294

  2 Pages

  En
 3. OF4333

  2 Pages

  En
 4. OF4328

  2 Pages

  En
 5. OF4168

  2 Pages

  En
 6. OF4187

  4 Pages

  En
 7. OF4216

  2 Pages

  En
 8. OF4295

  2 Pages

  En
 9. OF4322

  2 Pages

  En
 10. OF4336

  4 Pages

  En
 11. OZ4060

  2 Pages

  En
 12. OZ4097

  2 Pages

  En
 13. OZ4233

  4 Pages

  En
 14. OZ4159

  2 Pages

  En
 15. OZ4126

  2 Pages

  En
 16. OZ4120

  4 Pages

  En
 17. OZ4292

  2 Pages

  En
 18. CONTROL CONSOLES

  2 Pages

  En
 19. OF4269

  2 Pages

  En
 20. OF4186

  2 Pages

  En
 21. OZ4234

  4 Pages

  En
 22. OZ4075

  2 Pages

  En
 23. OZ4063

  2 Pages

  En
 24. OL4316

  2 Pages

  En

Archived catalogues